Så här planterar du ett fruktträd

Förädlingsstället skall alltid vara över markytan. Man fyller på jord till hälften runt trädet och vattnar rikligt ca 20 liter, fyll på resten av jorden och tryck till så att trädet står rakt och stadigt vattna en gång till. Sätt sedan ner en kraftig käpp att binda fast trädet vid och sätt på ev. gnag skydd för harar. Läs mer.....

Så här planterar du häck
Häck är den trivsammaste inramningen av en tomt. Häcken får tät grönska blommar vackert som skyddar mot insyn, vägdamm och blåst. En friväxande häck blir vanligen bred och yvig. Läs mer....

Så här planterar du prydnadsbuskar

Till prydnadsbuskar skall jorden vara väl dränerad och genomarbetad. Vid behov jordförbättra med kompostjord, torvmull, plantjord, barkmull. Torr torv fuktas väl före plantering. Jorddjupet bör vara minst 30-40 cm. Läs mer..

 

GRÄNNA VÄXTER HB

Tillbaka till startsidan